SPSS 19 Czego chcesz od nas, Panie? (D)
J. Kochanowski, 1562 (1530–1584)
Versi Version 1
1
Czego chcesz od nas, Panie, Za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, Którym nie masz miary?
2
Kościół Cię nie ogarnie, Wszędy pełno Ciebie, I w otchłaniach, i w morzu, Na ziemi, na niebie.
3
Złota też, wiem, nie pragniesz, Bo to wszystko Twoje Cokolwiek na tym świecie Człowiek mieni swoje.
4
Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, Bo nad tę przystojniejszej ofiary nie mamy.
5
Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował I złotymi gwiazdami Ślicznieś uhaftował.

OK