SPSS 193 Przyjdź w blasku chwały (B)
Versi Version 1
1
Przyjdźże do nas w blasku chwały, Wspaniałości wiecznej Swej! Gdyż przed Tobą zbór Twój cały Pragnie stanąć w chwale Twej. Choć przed tronem Przedwiecznego Skarży szatan w dzień i w noc, Lecz przez krew naszego Zbawcy Zwyciężymy jego moc!
2
W łasce Pana, Króla swego, Pielgrzymuje święty lud, Który w świetle chodzi Jego, Odrodzenia z Ducha cud. Stanie w wiecznej wspaniałości Wnet przed tronem Jego tam: Pan zwyciężył moc ciemności, Nikt już nie zaszkodzi Mu!
3
Jak radośnie tam zaśpiewa, W górnych stronach Boży lud. Pieśń radości w krąg rozbrzmiewa: „Pan zwyciężył, z Judy lew! Nasz Baranek już zwyciężył, Przyozdabia wiernych Swych, Z nimi wiecznie się połączył, Chwałą Swą przyoblekł ich!”

OK