SPSS 198 Pan przyjdzie wnet! (As)
Versi Version 1
1
Pan przyjdzie wnet! Swój wierny zbawi lud I wiernym życie wieczne da. Pan przyjdzie wnet! Swej łaski ziści cud; Nas krzepi wciąż nadzieja ta!
Wkrótce przyjdzie już ten czas, Że się spełni zbawczy plan! Boży lud zawoła wraz: „Królem wiecznym jest nasz Pan!” Nadzieja ta pokrzepia, wzmacnia nas: Wnet przyjdzie Jezus jeszcze raz!
2
Pan przyjdzie wnet po Swój gotowy lud; Do domu Ojca weźmie nas! Pan przyjdzie wnet! Da pić nam z żywych wód, Łzy otrze nam na wieczny czas!

OK