SPSS 2 Panie, ożyw nas Swą mocą (Es)
Versi Version 1
1
Boże, oto my, Twe dzieci, Przyszliśmy wysławiać Cię; Racz Twą prawdą nas oświecić I wśród nas objawić się!
Panie, ożyw nas Swą mocą, Obecnością uświęć Swą.
2
Zlej nam Swoich łask promienie, Pomóż przetrwać próby czas. Ześlij Twego Ducha tchnienie, Słowem Swym posilaj nas.
3
Przebacz, Panie, nam upadki, Zasłoń nas prawicą Swą, Pieczę miej nad Swoim stadkiem, Odwróć odeń dolę złą.

OK