SPSS 203 Pan przychodzi! (As)
Versi Version 1
1
Pan przychodzi! Wnet ustaną Narzekania, troski, żal. Niech poselstwo to otuchę I nadzieję niesie w dal.
Pan przychodzi! Pan przychodzi! Pokój wieczny niesie nam! Pokój wieczny niesie nam!
2
Świat wie tylko, żeś Ty, Panie, Umarł cierpiąc hańbę, ból. Wkrótce jednak się objawisz W majestacie jako Król.
3
Mając w sercu tę nadzieję, Swoją harfę chwytaj w dłoń I potężnym chórem wznieśmy W całym świecie łaski ton.

OK