SPSS 204 Pełen szczęścia dzień (G)
Versi Version 1
1
Pełen szczęścia dzień to będzie, gdy nasz Jezus zjawi się, Gdy wierzących wzbudzi z grobów Jego głos! Wszystkich zbierze, co tu żyli w prawej wierze tylko z Nim I da w niebie wieczną radość, szczęsny los!
Gdy Pan wiernych Swoich zwoła, Gdy Pan wiernych Swoich zwoła, Gdy Pan wiernych Swoich zwoła, Tam i ja na wieki w niebie będę z Nim!
2
Każdy człowiek zda rachunek z życia swego w sądu dzień, Tam zapłatę odda wszystkim niebios Pan. Jedni w ciemność, drudzy w światłość, do żywota wnijdą bram, Tam, gdzie Jezus, na ojczysty wejdą łan!
3
Drogi Jezu, przyjdź już rychło i zbaw tęskną duszę mą, I daj ufać mi jak dziecię słowom Twym. Żeś mnie wyrwał z tego świata i za własność przyjął Swą, Że mnie wiedziesz tam, gdzie jesteś, wierzyć śmiem!

OK