SPSS 22 Boże wielki (F)
J. Franz (1719–1790)
Versi Version 1
1
Boże wielki, pełnyś chwał, Czcimy Twą potęgę, Panie! Tyś wszystkiemu życie dał, Podziwiamy Twe działanie, Jakiś od wieczności był, Takim wiecznie będziesz żył.
2
Wszyscy Ciebie chwalić chcą, Ludzie oraz aniołowie, Wielbią wielkość, dobroć Twą Cherubiny, Serafowie. Śpiew wokoło tronu brzmi: Święty, Święty, chwała Ci!
3
Spójrz łaskawie na Swój lud. Ratuj go wśród zła powodzi, Prowadź jasną drogą cnót, Niech go żaden grzech nie zwodzi. A gdy przetrwa życia znój, Niech majestat ujrzy Twój.
4
Bądź miłościw, Ojcze nasz, Pobłogosław nam łaskawie I opieką Swoją darz W każdej drodze, w każdej sprawie. Tarczą naszą Twoja dłoń: Dzieci Swe od zguby chroń!

OK