SPSS 220 Czy masz miejsce dla Jezusa? (F)
D. W. Whittle (1840–1901)
Versi Version 1
1
Czy masz miejsce dla Jezusa? Zbawcą Twoim On być chce; Do drzwi serca Twego puka, Otwórz więc Mu serce swe!
Oddaj serce Jezusowi, Oddaj wolę, duszę swą. On odrodzi cię, odnowi Przenajświętszą Swoją krwią!
2
Miejsce masz dla próżnych rzeczy, Tylko dla Jezusa nie; Pomyśl, jak cię ma w Swej pieczy, Oddaj więc Mu serce swe!
3
Nie masz miejsca dla Jezusa, Który dziś chce zbawić cię? Nie odkładaj więc do jutra, Jeszcze dziś Mu oddaj się!
4
Oddaj wszystko dla Jezusa, Bo się kończą łaski dnie; Bliskość sądu niech cię wzrusza, Dziś Mu oddaj serce swe!

OK