SPSS 233 O, wróć! (G)
W. L. Thompson
Versi Version 1
1
Jezus serdecznie dziś jeszcze cię wzywa, Prosi On ciebie i mnie; Czeka, kto chętnie Mu serce odda swe, Ciebie i mnie On dziś zwie.
O, wróć, o, wróć! Brzemię swych grzechów już zrzuć! Jezus serdecznie dziś jeszcze cię wzywa: Do domu Ojca dziś wróć!
2
Czy słyszysz Zbawcę, jak mile nas wzywa? Wzywa On ciebie i mnie! Czemu więc zwlekasz, do Niego nie chcesz przyjść, Gdy On ci pokój dać chce?
3
Czas szybko mija i łaska się kończy, Kończy się tobie i mnie. Przyjdź i nie zwlekaj, do Zbawcy idź dzisiaj: Otwórz Mu dziś serce swe.
4
Bóg nasze grzechy przebaczyć chce dzisiaj, Przebaczyć tobie i mnie; Życie On wieczne nam dziś ofiaruje, Łaskę zbawienia On śle!

OK