SPSS 238 Błogo w tym życiu (As)
Versi Version 1
1
Błogo w tym życiu przemija dzień, Gdy Słowo Boże rozprasza w krąg cień. Błogo, gdy w Panu spoczywa duch, Gdy już nie błądzi wśród zgubnych dróg.
Przyjdź, droga duszo, tu łaski jest zdrój, Przyjdź, dawno już czeka cię Zbawca twój! Pij wodę życia, za darmo bierz. Pan chce cię zbawić, więc przyjdź i wierz!
2
Gdy w biegu życia nie starcza sił, Gdy się rozwiewa twe szczęście jak pył; Jedno jest serce, co wiernie trwa, Co cię wybawi i pokój da!

OK