SPSS 241 Jezus, Lekarz nad lekarzy (Es)
Versi Version 1
1
Jezus, Lekarz nad lekarzy, wszystkich leczył, co Doń szli; Wszystkim zdrowie dawał w darze, idź z ufnością Doń i ty! Kogo dłoń dotknęła Jego, na kim spoczął Jego wzrok, Uzdrowiony wnet przez Niego ku domowi zwracał krok.
2
Brak spokoju ci i siły, wiary i nadziei brak? Wszak to grzechy osłabiły duszę twą i ciało tak. Wiedz, że każdy grzech uśmierca, ale żyje Chrystus Pan! Przyjmij Go do swego serca, czerpiąc życie z Jego ran!
3
Choć głębokie są twe rany, które grzech zadaje ci, Masz w Chrystusie lek podany, uwierz, będziesz zdrów i ty! Jego pieczy powierz śmiało, wszystko, z czym problemy masz: Duszę swą i swoje ciało pod Chrystusa oddaj straż.
4
A nie tylko Wielki Lekarz koi bóle, troski twe; Każdą ranę On zagoi, w duszę nową siłę tchnie. Całe życie twe odnowi, tylko w Nim swą ufność złóż; Kogo bowiem On uzdrowi, ten na wieki zdrowy już!

OK