SPSS 246 O, pokutujmy (As)
Versi Version 1
1
O, pokutujmy, bo czas krótki mamy, Jezus wnet przyjdzie, a my w grzechach trwamy. Niech żaden grzesznik Bogu nie urąga, Gdy się ociąga.
2
Bóg od początku taki zwyczaj miewał, Że z karą zwlekał, do pokuty wzywał: Już przez Noego wzywał świat zepsuty też do pokuty.
3
Bóg do pokuty wzywa nas z miłości, Chce nam odpuścić wszystkie nieprawości. Chce, byśmy w skrusze Doń się nawrócili, Pobożnie żyli.
4
Nie gardźmy łaską, lecz gardźmy grzechami, Których przekleństwa doznaliśmy sami; Bóg nam pomoże, tylko chciejmy szczerze W prawej stać wierze.

OK