SPSS 255 Spójrz na krzyż (F)
Versi Version 1
1
Kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż, Jezusa uzdrowi go krew. Więc spójrz na Jezusa i w wierze się zbliż, Najtkliwszej miłości to zew.
Spójrz, spójrz, na krzyż spójrz! Kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż, Jezusa uzdrowi go krew!
2
Czyż Jezus do krzyża nie przybił twych win? Z ufnością do Ojca się śpiesz; Spójrz, za mnie, za ciebie przebłagał Go Syn, O, przyjdź i dar łaski dziś bierz!
3
Nie skrucha twa czyni, ni modły, ni łzy, Że Bóg ci Swą miłość wciąż śle; Lecz w krwi Zbawiciela swą ufność masz ty, W niej duszo zbawienie jest twe!
4
Z radością więc przyjmij żywota ten dar, Dziś darmo go daje ci Bóg; Tę wolność od winy, od sądu i kar, Od grzechu, marności i trwóg!

OK