SPSS 256 Przyjdź, o mój Zbawco (C)
Versi Version 1
1
Przyjdź, o mój Zbawco, przyjdź I mieszkaj we mnie Ty! Do serca mego wejdź, Żyć z Tobą pozwól mi!
Przyjdź, o mój Zbawco, szybko przyjdź I wiernym Tobie pomóż być! Krwią Swą świętą zmyj grzechu pył, Tak, abym jak śnieg biały był! Biały jak śnieg, Biały jak śnieg! Krwią Swą świętą zmyj grzechu pył, Tak, abym jak śnieg biały był!
2
Mocą Twych zbawczych sił Od grzechu oczyść mnie. Bym w uświęceniu żył, Zbawienie objaw Twe!
3
Racz rządzić mną Ty sam, Pociągnij z Sobą wzwyż; Gdy Cię u boku mam, Poniosę chętnie krzyż!

OK