SPSS 257 Słyszałem Zbawcy głos (D)
M. Bonar (1808–1889)
Versi Version 1
1
Słyszałem Zbawcy wdzięczny głos: „Przyjdź do Mnie, dziecię Me! Ja pokój dam ci zamiast trosk I błogie życia dnie!” Poszedłem Doń w nastroju złym, Znękany, pełen win; On przyjął mnie, grzech z serca zmył, Zbawiciel, Boży Syn.
2
Słyszałem Zbawcy wdzięczny głos: „Spragnieni, zbliżcie się! Ja zbawczych łask z niebieskich ros Za darmo dać wam chcę!” Pobiegłem więc, tak jak On chce, Do tych cudownych wód; Ugasił Pan pragnienie me I duszy mojej głód.
3
Słyszałem Zbawcy wdzięczny głos: „Jam świata tego blask; Ja daję życie, szczęsny los, Tchnę słońcem zbawczych łask!” Więc wzniosłem w górę oczy swe I wnet znalazłem Go; Mój Jezus odtąd wiedzie mnie Zbawienną drogą Swą!

OK