SPSS 258 Jest życie w spojrzeniu na krzyż (Es)
Versi Version 1
1
Jest życie w spojrzeniu na Zbawcy krzyż, Skąd nas Zbawiciel woła wzwyż. Świat ten nie może dać szczęścia nam, Gdyż skarb nasz jedyny, to Chrystus Pan.
Spójrz na krzyż, tam życie twe! Spójrz na krzyż, On zbawi cię! Boga chwal za łaski cud I Jezusa zbawczy trud.
2
Spoglądam na Zbawcę wśród życia dróg I czynię, co mi każe Bóg. Z Jego obietnic swą czerpię moc, By przetrwać bez grzechu złowieszczą noc.
3
Od chwili, gdy wzniosłem na Zbawcę wzrok, W ślad Jego stawiam każdy krok; Żyję dla Niego, a On jest mój, W Nim życia mojego i szczęścia zdrój!

OK