SPSS 263 Chrystus stoi u serca drzwi (Es)
Versi Version 1
1
Chrystus stoi u serca drzwi: Wpuścić Go, czy nie? Pragnie dziś przynieść Swój pokój mi: Czy wpuścić Go, czy nie? Grzeszne i dumne serce me Wciąż od Zbawcy odwraca się. Chrystus pragnie ostoją mi być: Czy mam bez Niego żyć?
2
Czyż poprosić bym nie miał Go: „Zbawco z łaski przyjdź!” By On mógł zmienić naturę mą, By z Nim już razem być. Miłość Swą ofiaruje mi, Moje zbawienie w Jego krwi. Z wszystkich grzechów oczyszcza On mnie, Daruje szaty Swe!
3
Więc otwieram szeroko drzwi: „Zbawco mój, racz wejść, Tysiąckroć bądź pochwalony dziś, Chcę z Tobą życie przejść! Drogi Jezu, wciąż ze mną bądź, Życiem i sercem moim rządź. Przeżyć zwycięsko chcę życia dnie, Więc wejdź Ty w serce me!”

OK