SPSS 264 Kiedy żyłem w grzechach (B)
J. Rowe (1865–1933)
Versi Version 1
1
Kiedy żyłem w grzechach swych, Bez Boga żyłem ja, W sercu mieszkał ciągle grzech, Była to dola zła; Lecz mnie Jezus, tylko On, W świecie odnalazł tym, Podał mi Swą świętą dłoń, Bym zbawion był.
(:Miłość to Twa, Miłość to Twa, Sprawiła, Jezu mój, Żem wolny ja!:)
2
Tobie, Jezu, daję dziś Zbolałe serce swe; Chcę Cię kochać, Ty sam wiesz, Że już Ci służyć chcę. Weź mój czas i każdy dzień Sam kieruj ręką Swą, Do ostatnich życia tchnień Tyś tarczą mą.
3
Więc, człowieku, nawróć się, Ocuć się z grzechu snu; Spójrz, jak Jezus kocha cię, Tylko zaufaj Mu! On za ciebie niósł Swój krzyż, Jego posłuchaj słów, Uwierz w Niego jeszcze dziś, A będziesz zdrów.

OK