SPSS 27 Wielkiemu Bogu (F)
Versi Version 1
1
Wielkiemu Bogu nieśmy cześć Za wszystkie łaski Jego, Za Jego prawdy zbawczą wieść I obronę od złego. Miłości oddźwięk Bóg ma w nas, Kieruje nami poprzez czas, Prowadzi do zbawienia.
2
W modlitwie Twych szukamy dróg I kornie uwielbiamy. My Twoi słudzy, Tyś nasz Bóg, Przy Tobie wytrwać mamy. Bezmierna, wieczna jest Twa moc, Ty nami rządzisz dzień i noc; Jak błogo jest nam z Tobą!
3
O, Jezu, Tyś jedyny Syn Naszego Ojca w niebie. Przez swój ofiarny, wielki czyn Przybliżasz nas do Siebie. Baranku Boży z nami bądź, łaskawie Duchem Swym w nas rządź I zostań zawsze z nami.

OK