SPSS 276 Wysławiajmy Zbawiciela (Es)
Versi Version 1
1
Wysławiajmy Zbawiciela, On ożywia słabych, mdłych; On pociesza, wzmacnia, koi, żywi, poi wiernych Swych. A choć kiedyś poniżony, Cierpień, bólu przyjął chrzest, Dziś jest Panem, Zbawicielem, Władcą Niebios był i jest!
Zbawiciela wysławiajmy, Wywyższajmy Jego tron! Chwałę, cześć Mu oddawajmy Życiem naszym aż po zgon!
2
Wysławiajmy Zbawiciela, Niech Go sławi wszelki twór, A szczególnie niech Go chwali Na tej ziemi Jego zbór! Niech się zbiorą wielcy, mali, Niechaj padną Mu do nóg, Niech swój krzyż na siebie wezmą, Żyją tak, jak każe Bóg!
3
Chwalmy Go pieśniami swymi, Jezus godzien chwały, czci! Naszym On Orędownikiem, Chwalmy Go po wszystkie dni! Chwalmy Go my, młodzi, starzy, wysławiajmy wszyscy wraz; On nasz Lekarz, Arcykapłan, On nas leczy z wszystkich skaz!

OK