SPSS 277 Cudowna łaska (F)
J. Newton (1725–1807); sł. pol. A. Bajko
Versi Version 1
1
Cudowna Boża łaska ta Zbawiła z grzechów mnie; Zgubiony, nędzny byłem ja, Lecz teraz cieszę się.
2
Ta łaska wlała Boży strach W kamienne serce me. I wtedy zobaczyłem w łzach, Żem na przepaści dnie.
3
Lecz łaska podźwignęła mnie I naprzód wiedzie wciąż Przez ciemne i burzliwe dnie, Tam, gdzie Ojcowski dom.
4
O, Boże, dzięki, dzięki Ci Za cudną łaskę Twą; Do nóg Twych padam w kornej czci, Niebiosa chwałą brzmią!

OK