SPSS 279 Co mam uczynić dla Zbawcy? (F)
Versi Version 1
1
Co mam uczynić dla Zbawcy mego, Jak łaski dar nagrodzić Mu, Że mnie od grzechu uwolnił złego, Ciężary świata ze mnie zdjął?
Czynić chcę wiele dla Zbawcy mego, Okazać miłość czynem swym I opowiadać o prawdzie Jego Każdym swym słowem, czynem mym!
2
Wyznam Mu szczerze, żem jest zgubiony. Poproszę, by zmiłował się I by przebaczył grzech popełniony, Do służby Swej przeznaczył mnie.
3
I chcę od dzisiaj już Słowo Jego Do serca brać każdego dnia, Wspierać biednego, kochać bliźniego, I prawdą żyć, co wiecznie trwa!

OK