SPSS 280 Zaśpiewajmy pochwalny hymn (G)
Versi Version 1
1
Zaśpiewajmy pochwalny i wdzięczny nasz hymn, Że nas tak umiłował Sam Bóg w Synu Swym I że Ducha Świętego nam straż pewną dał, Aby lud Swój prowadzić do nieba, hen, tam.
Chwalmy więc zgodnym chórem Zbawcy cudowną moc, Co podnosi wiernych z tej ziemi, Usuwa z serc grzechu noc!
2
Dla tęskniących do nieba dom Ojca jest dan, Naszą drogą do Ojca jest Jezus, nasz Pan. Zbawca chronić nas będzie od pokus i zła, A w dzień przyjścia Swojego On niebo nam da!
3
Cały świat Jezusowi pieśń chwały niech śle: W Jego krwi jest zbawienie dla ciebie i mnie. Niech zjednoczy się w Panu, umocni się lud, Niech wysławia on miłość i zbawczy ten cud!

OK