SPSS 282 Znam miłość Jezusa (B)
Ch. H. Gabriel
Versi Version 1
1
Znam miłość Jezusa wspaniałą, Jej głębia niezmierna, bez dna. Osładza pielgrzymkę mą całą, Coraz słodszą jest dla mnie co dnia.
Słodszą i droższą jest mi, Szczęściem napełnia me dni; Ta miłość Jezusa tak błoga Coraz cudniej, wspanialej wciąż lśni!
2
Pan ze mną! Nie lękam się złego, Z Nim mogę i śmierci przejść jar I tam odczuć moc łaski Jego, I tę głębię miłości bez miar.
3
Chcę iść z Nim i w szczęściu, i w biedzie, W dzień jasny, i w ciemną iść noc; I choć mnie przez ogień powiedzie, Wzmacnia i krzepi mnie Jego moc!

OK