SPSS 284 Gdy Zbawiciel wszedł w serce me (As)
Versi Version 1
1
Cudnej zmiany w mym sercu dokonał mój Bóg, Gdy Zbawiciel wszedł w serce me! Odjął grzech, radość dał, pokój wlał, jam bez trwóg, Gdy Zbawiciel wszedł w serce me!
Gdy Zbawiciel wszedł w serce me, Gdy Zbawiciel wszedł w serce me, Łaski zdrój, Ducha moc, cieszy mnie, znika noc, Gdy Zbawiciel wszedł w serce me!
2
Dziś na Pana z bezdroży kieruję mój wzrok, Gdy Zbawiciel wszedł w serce me! On me grzechy przebaczył, dziś prawy mój krok, Gdy Zbawiciel wszedł w serce me!
3
Niezachwianą nadzieję i pewność już mam, Gdy Zbawiciel wszedł w serce me! Drogi Jezus jest ze mną, nie jestem więc sam, Gdy Zbawiciel wszedł w serce me!
4
Światło prawdy oświeca mnie w dolinie łez, Gdy Zbawiciel wszedł w serce me! Widzę miasto, hen w górze, wędrówki mej kres, Gdy Zbawiciel wszedł w serce me!
5
Ja wędruję do Pana, by wiecznie z Nim być, Gdy Zbawiciel wszedł w serce me! Wnet u nóg Jego spocznę, by zawsze Go czcić: Dziś oddaję Mu serce swe!

OK