SPSS 287 Jezus grzechy me zmył (C)
Versi Version 1
1
Jezus grzechy me zmył, bym w radości już żył, Za to ja chwalić chcę Zbawiciela. W serce pokój mi wlał, we krwi Swej wolność dał, Odtąd już nic nie dręczy mnie.
Wierzę ja, wierzę ja, Wierzę tu memu Zbawicielowi! Wierzę ja, wierzę ja, Że On jest wieczny Boży Syn!
2
Niebo przyrzekł mi sam, abym wiecznie żył tam, Za to ja chwalić chcę Zbawiciela. Odtąd w sercu już mym Bożej mocy brzmi hymn, Chcę wysławiać Go, że jest mój.
3
On mi pokój Swój dał, bym na wieki go miał, Za to ja chwalić chcę Zbawiciela. Chętnie świadczyć tu chcę, że miłuje On mnie, Za to godzien jest wiecznych chwał.

OK