SPSS 294 Mówić będę stale (G)
pol. R. Chalupka
Versi Version 1
1
Tak lubię opowiadać o rzeczach w górze tam: O Panu mym, Jezusie, I tym, co zsyła nam. Tak lubię o tym mówić, Bo wiem, że prawda to: Mój Jezus mnie miłuje, A ja też kocham Go.
Więc mówić będę stale, Dopóki sił mi stanie, Że Jezus mnie miłuje I ja też kocham Go.
2
Im więcej o tym mówię, Wspanialszą staje się ta wielka obietnica Zbawienia, jak we śnie. Tak lubię o tym mówić, To mi dodaje sił I to też jest powodem, Że o tym śpiewam ci.
3
Wciąż o tym opowiadam, Gdyż mam przyjemność w tym. Dziś wiem, że Zbawca, Jezus, Jest także bratem mym. Tak lubię to powtarzać, By każdy słyszeć mógł Tę prawdę o zbawieniu, które zgotował Bóg.
4
O Panu lubię mówić Wśród tych, co znają Go, Bo dla nich jest radością I dziś poselstwo to. A kiedy będę w niebie Mógł śpiewać nową pieśń, To oddam Jezusowi należną Jemu cześć.

OK