SPSS 298 Umrzeć z Jezusem (F)
pol. R. Chalupka
Versi Version 1
1
Umrzeć z Jezusem, On już za mnie zmarł; Żyć z moim Panem to rozkosz, to dar, Patrzeć na Zbawcę, by stać się jak On I w każdej chwili podobnym być Doń.
Więc z każdą chwilą chcę bardziej być z Nim I w każdej chwili Go mieć w życiu tym! Patrzeć na Zbawcę, by stać się jak On, I w każdej chwili podobnym być Doń!
2
Nie chcę mieć tego, czym gardzi mój Pan, Nie chcę brzemienia, bym nosił je sam, Nie chcę też smutku, co sprawi Mu ból, Lecz chcę rozgłaszać: „On Bóg mój i Król!”
3
Nigdy już więcej ni bólu, ni łez, Nigdy narzekań, rozpaczy i bied, Nigdy nie zaznam upadków, bo On Pragnie mnie wkrótce zawezwać przed tron.
4
Nie ma słabości, bo wzmacnia mnie Pan, Nie ma choroby, Bóg leczy mnie sam. I w każdej chwili, gdy toczę tu bój, Mój Zbawca, Jezus, Swych łask zsyła zdrój.

OK