SPSS 3 Jezu drogi (G)
Versi Version 1
1
Jezu drogi, dzieci Twe Słuchać słów Twych się zebrały, Skłoń ich serca, żeby Cię Zbożnym chórem uwielbiały. Wolnym od powszechnej troski, Daj nam słyszeć głos Twój Boski.
2
Myśli nasze kryje noc, Rozum błąka się w ciemności, Jeśli Ducha Twego moc Nas nie wiedzie ku światłości. Dobrą chęć w nas zbudź, o Panie, Niech się prawym czynem stanie.
3
Tyś jest Ojca Twego blask, Światło z Boga narodzone, Niech działaniem Twoich łask Serca będą odrodzone. Naszą prośbę i błaganie Racz łaskawie przyjąć, Panie!

OK