SPSS 307 Chcę kochać Ciebie (Es)
J. Scheffler
Versi Version 1
1
Chcę kochać Ciebie, Synu Boży, Chcę kochać Ciebie, Gwiazdo ma! Chcę kochać czynem, który tworzy, I prawdą, która wiecznie trwa. Chcę kochać Ciebie, Panie mój, Bo w Tobie szczęścia zdrój.
2
Czemu poznałem Cię tak późno I Twej piękności Boskiej blask? Czemu traciłem życie próżno Bez skarbu świętych Twoich łask? Że późno tak poznałem Cię, Tym bardziej kochać chcę.
3
Błądziłem dążąc w różne strony, Błądziłem i nie znałem Cię; Byłem od Ciebie odwrócony, Kochałem życia blaski czcze. Tyś Swoją łaską sprawił to, Żem poznał miłość Twą.

OK