SPSS 31 Daj chwałę Panu (Es)
J. D. Herrnschmidt
Versi Version 1
1
Daj chwałę Panu, o duszo moja, Chciej chwalić Go do końca dróg! On życia mego trwała ostoja, Wielbić Go będę, On mój Bóg! On za mnie swoje życie dał, Za co niech będzie Mu chwała chwał.
Alleluja, Alleluja, Cześć, chwała Mu! Alleluja!
2
O jak szczęśliwe jest życie tego, Komu pomaga wieczny Bóg. Kto kocha wiernie Jezusa swego Niestraszny mu jest żaden wróg. Czyją ucieczką jest sam Pan, Temu poszczęści się każdy plan.
3
Więc niechaj wszędzie rozbrzmiewa chwała; Potędze cudów Bożych cześć. Niech „Amen” ziemia zaśpiewa cała, Radosne hymny śpieszmy nieść. Każdy, kto dzieckiem Bożym jest, Niech przyjmie Ducha Świętego chrzest.

OK