SPSS 316 O, błoga pewność (D)
F. J. Crosby (1810–1915)
Versi Version 1
1
O, błoga pewność, Jezus jest mój! Życia wiecznego i szczęścia w Nim zdrój! Wieczne dziedzictwo, zbawienia dział I odrodzenie z Ducha nam dał.
Na chwałę Zbawcy chcę śpiewać w głos, On zmienił życia mojego los! We dnie i w nocy pieśń moja brzmi Zbawicielowi ku wiecznej czci.
2
Jemu ku chwale ja pragnę żyć, Jego własnością na zawsze chcę być. Śpiewy aniołów brzmią z niebios bram, Że Bóg Swą miłość objawił nam.
3
Gdy On jest ze mną, nie lękam się: Pan w Swej miłości ochrania już mnie! Trwoga też żadna niestraszna mi: Jezus prowadzi przez wszystkie dni!

OK