SPSS 32 Święty, Święty, Święty (D)
pol. A. Kosowska
Versi Version 1
1
Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Przedwieczny! Cały wszechświat dziś Jemu śpiewa chwały pieśń. Święty, Święty, Święty! Z głębi serc rozbrzmiewa; Pan, Bóg Stworzyciel, Ojcem naszym jest.
2
Święty, Święty, Święty! Bóg miłosierny Oddał Swego Syna, by wyrwał z grzechu świat. Święty, Święty, Święty! Jezus Odkupiciel Oddał Swe życie, aby zbawić nas.
3
Święty, Święty, Święty! Brzmią nasze pieśni Temu, który w niebie mieszkanie dla nas ma. Święty, Święty, Święty! Pan nasz wkrótce przyjdzie; On życie wieczne Swoim wiernym da.

OK