SPSS 321 Panie, wiesz, że ja Cię kocham (Des)
Versi Version 1
1
Panie wiesz, że ja Ciebie kocham, Żeś Ty światłem, życiem mi; Że me serce tak szczerze pragnie Zostać zawsze wiernym Ci. Jak brat brata swego ceni, Matka kocha dziecko swe, Tak wszystkimi ja siłami, Jezu, wiecznie kocham Cię!
2
Kocham wszystkich, co Tobie służą, Zapisani w księgi Twe. Odkupieni miłością Twoją, Życie Ci oddali swe. Tam, gdzie spotkam Boże dzieci, Tam jest dom ojczysty mój, Tam cudownym blaskiem świeci Wzniosły, święty zakon Twój!
3
Wszystko wiesz o nas, drogi Zbawco, Nasze słowa, myśli znasz. Uświęć nas, wielki życia Dawco, Bo Ty moc świętości masz! A gdy skończy się cierpienie I o świętość życia bój, Przyjmij, Jezu, mnie do siebie I przyprowadź przed tron Twój!

OK