SPSS 325 Potrzebuję Cię (As)
A. S. Hawks (1835–1918)
Versi Version 1
1
Ach, potrzebuję Cię, Łaskawy Panie mój! Twe imię skałą mą, W nim jest pociechy zdrój!
O, Panie, drogi Panie, Potrzebuję Ciebie! Ja muszę mieć Cię zawsze: Błogosław mi!
2
Ach, potrzebuję Cię, O Jezu, przy mnie stój, Bym został wiernym Ci Przez cały życia bój.
3
Ach, potrzebuję Cię! Jak Ty chcesz, tak mnie wiedź, Bo wiem, że w Słowie Twym Nadzieję mogę mieć.
4
Ach, potrzebuję Cię W dniach dobrych, jak i złych. Tyś słońcem, tarczą mą Na wszystkich drogach mych.
5
Ach, potrzebuję Cię! Przez Ciebie w górze mi, Kochany Jezu mój, Korona życia lśni!

OK