SPSS 327 Płynie hymn wdzięczności (As)
Versi Version 1
1
Hymn wdzięczności płynie z duszy: Jezus za mnie życie dał! Srogie poniósł On katusze, Bym ja, grzeszny, życie miał.
Duszo moja, wielbij Pana, On zbawienie zesłał ci; Byłaś grzechem pokalana, On Cię omył w Swojej krwi.
2
On jest Panem tego świata I najwyższym Królem On; Jakaż czeka Go zapłata Za cierpienia, krzyż i zgon?
3
On nie pragnie mieć ołtarzy Ani próżnych ludzkich chwał, Ale pragnie, by Mu w darze Serce swoje każdy dał!
4
Jezu, Królu mój wspaniały, Wiem, jak spłacić mam swój dług: Tobie sercem się oddaję, Zalicz mnie do Swoich sług!
5
Przyjmij, Jezu, mą ofiarę, Przyjmij mój niegodny dar: Mą nadzieję, miłość, wiarę, Szczerych uczuć moich żar!

OK