SPSS 331 Pod skrzydłem Twym (C)
pol. R. Chalupka
Versi Version 1
1
Pod skrzydłem Twym moja dusza spoczywa; Nie lękam się, gdy zagraża mi wróg. Spokojny jestem, gdy burza się zrywa: Tyś mą ochroną, Tyś Pan mój i Bóg.
Pod skrzydłem Twym, Pod skrzydłem Twym, Pragnę się ukryć, mój Panie. Pod skrzydłem Twym Na zawsze chcę być, Boże, mój Zbawicielu.
2
Pod skrzydłem Twym nie potrafię już płakać, A jeśli płaczę, to szczęścia są łzy. Na świecie tyle jest bólu, cierpienia: Przy Tobie nawet niestraszna jest śmierć.
3
Pod skrzydłem Twym tyle szczerej miłości, Jakże szczęśliwie upływają dni. Przy Tobie pokój i tyle radości, Tyś mą nadzieją i światłem mych dni.

OK