SPSS 333 Nie mogę pojąć (B)
Versi Version 1
1
Nie mogę pojąć, jak Tyś, święty Bóg, Swą świętą krwią me grzechy zgładzić mógł. Wiem tylko, że się cud miłości stał, Żeś za mnie życie dał.
Do Ciebie, Panie, dziś uciekam się, Bez zasług mych o łaskę proszę Cię. Wszak Zbawicielem moim Tyś się stał, Gdyś za mnie życie dał.
2
Jam życie puste i nikczemne wiódł, Goryczy pełne, pełne świeckich złud. Lecz Tyś nade mną wielką litość miał, Gdyś za mnie życie dał.
3
Głębokość niezmierzoną łaski tej Objawił Jezus mi w miłości Swej, Że mnie wybawić z wszelkiej nędzy chciał I za mnie życie dał.

OK