SPSS 339 Jezu, prowadź mnie (D)
Versi Version 1
1
Jezu, prowadź mnie, Twe dziecię, Wąską ścieżką pośród skał, Przez pustynię w grzesznym świecie, Bym nadzieję w Tobie miał. Prowadź, Jezu, Prowadź, Jezu, Wąską ścieżką prawdy Twej! Wąską ścieżką prawdy Twej, Prawdy Twej, wąską ścieżką prawdy Twej.
2
Daj mi, Panie, moc i mądrość, Bym Ci wiernie służyć mógł, Sercu memu daruj świętość, Abym strzegł zakonu dróg. W Swą opiekę, W Swą opiekę, Weź, o Panie, dziecię Swe! Weź, o Panie, dziecię Swe, Dziecię Swe, weź, o Panie, dziecię Swe!
3
Niechaj anioł stróż mnie broni W walce życia z mocą zła I od grzechu niech mnie chroni, Moc zwycięstwa niech mi da! Chroń mnie, Jezu, Chroń mnie, Jezu, Wszystkie życia mego dni! Wszystkie życia mego dni, Wszystkie dni, wszystkie życia mego dni!

OK