SPSS 340 Gdy przykry jest życia znój (B)
Versi Version 1
1
Gdy przykry ci jest życia znój I trudny musisz toczyć bój, Nie szemraj, nie uginaj się, Lecz wierz, że Zbawca wzmocni cię.
Tak więc, cicho czekaj, Panu wierz I dziś troski życia Jemu zwierz, I wiedz, że wnet twym troskom przyjdzie kres!
2
Gdy ciernie masz na drodze swej, Wiedz: Pan je niósł na głowie Swej. Odczuwasz ból i mnóstwo trwóg? Czyż Pan nie przeszedł takich dróg?
3
Twojemu Zbawcy wierny bądź, Bo On wie, kiedy ciężar zdjąć; Nie szemraj, lecz zaufaj Mu, Że wnet uczyni koniec złu!

OK