SPSS 347 Gdy się życia burze srożą (F)
Versi Version 1
1
Gdy się burze życia srożą I gdy słabną siły me, Wierzę, że mnie nic nie zmoże, Gdy Zbawiciel strzeże mnie.
Pan mnie skryje, Pan mnie skryje, Że mną burza nie zachwieje! Pan mnie skryje, Pan mnie skryje W cieniu zbawczych skrzydeł Swych.
2
Gdy mnie dola życia gnębi, Widzę wolę Bożą w tym, Bo gdym starty jest do głębi, Do Jezusa zbliżam się.
3
Gdy mnie grzechy zewsząd kuszą I do zguby wiodą mnie, Mej ufności nie zagłuszą W Zbawcę, co mi pomoc śle.
4
Niechaj burze w krąg szaleją, Fale wielkie wznoszą się; Ja się wzmacniam tą nadzieją, Że Zbawiciel wiedzie mnie!

OK