SPSS 348 Błogosławieni (As)
ks. Kraus
Versi Version 1
1
Błogosławieni, żyjący w pokorze, Albowiem takich jest Królestwo Boże; Błogosławieni, którzy łzy tu leją, Wnet się zaśmieją.
2
Błogosławione cichych ludzi plemię, Albowiem ono odziedziczy ziemię; Błogosławieni ludzie miłosierni: Słudzy to wierni.
3
Błogosławieni, co sprawiedliwości Łakną i pragną z serca i szczerości; Obficie bowiem nasyceni będą, W niebie zasiędą.
4
Błogosławieni, co w pokorze trwają, Synami Boga się nazywać mają; Błogosławieni, którym czystość droga, Bo ujrzą Boga.
5
Błogosławieni, co dla Ciebie, Panie, Znoszą cierpienia i prześladowanie; Niech się radują, bo zapłatę w niebie Znajdą u Ciebie.

OK