SPSS 356 Pan wiedzie mnie (C)
Versi Version 1
1
Pan wiedzie mnie! Ach, słowa te Tak bardzo koją serce me! Gdziekolwiek wiedzie Jego ślad, Z Jezusem mym podążam rad.
Pan wiedzie mnie, Pan wiedzie mnie! Tak, Pan, mój Ojciec, wiedzie mnie! Śladami Jego chodzić chcę, Bo mój Zbawiciel wiedzie mnie!
2
Raz wiedzie mnie przez smutku dnie, To znów radością darzy mnie! Chcę przyjąć wszystko, co mi da, Bo On, mój Ojciec, o mnie dba.
3
Czy wiatr, czy burza wkoło wre, Czy losy życia trwożą mnie, Nie skarżę się, lecz cieszę się, Że Ty, o Boże, wiedziesz mnie!
4
A gdy zakończę życie me, Zwyciężę grzech i wszystko złe; Nie lękam się już śmierci, nie, Bo Ty, mój Ojcze, przyjmiesz mnie!

OK