SPSS 358 W ślad za Tobą, Zbawicielu (As)
Versi Version 1
1
W ślad za Tobą, Zbawicielu, Każdy dzień tak kroczyć chcę; Kochać Ciebie całym sercem, Tak jak Ty też kochasz mnie.
Drogi Zbawco, chcę iść z Tobą Poprzez wszystkie życia dni; I choć inni Cię opuszczą, Ja chcę służyć zawsze Ci!
2
Choćby ból ogarnął duszę, Choćbym wiele cierpiał też, Panie, wszak Tyś cierpiał więcej, Pójdę tam więc, Gdzie Ty chcesz.
3
Gdybyś wiódł mnie przez cierpienia, Drogą bólu, łez i trwóg, Wytrwać chcę przy Twoim boku, Boś Ty Zbawca mój i Bóg.

OK