SPSS 362 Zaufaj Panu (G)
pol. R. Chalupka
Versi Version 1
1
Do Pana pójdź, grzeszniku, dziś, Zdrój łaski znajdziesz tam. Zaufaj Mu, do Niego przyjdź, A pokój da ci Pan.
Tylko Panu dziś zaufaj, Tylko Jemu wierz! On zbawienie ma dla ciebie, Więc je darmo bierz!
2
To Jezus przelał Swoją krew Dla ciebie, byś mógł żyć. Ta krew wybieli życie twe, On Zbawcą twym chce być.
3
Pan Jezus życiem, prawdą jest, I drogą życia też. On zawsze pomoc ześle ci, Ty tylko mocno wierz!
4
Więc przyłącz się do chórów pień I wielbij Pana chwał, Wszak wkrótce już nadejdzie dzień, Gdy wieczność będziesz miał.

OK