SPSS 366 Chcemy, o Chryste, być Twoi (D)
R. Saillens (1855–1935)
Versi Version 1
1
Chcemy, o Chryste, do śmierci być Twoi; Chcemy do śmierci wiernymi Ci być. Nie szukać innej prócz Ciebie ostoi; Ciebie nad wszystko miłować i czcić.
2
Chcemy posłusznie, bez żadnej obawy, Drogą krzyżową za Tobą iść w ślad; Stoczyłeś za nas bój ciężki i krwawy: Tyś nasz dostojny Przyjaciel i Brat.
3
Przyjdź, bo czekamy Cię już w utęsknieniu, Pomnij na słowa, które rzekłeś nam: Ilekroć zbierzem się w Twoim imieniu, Ty wśród nas będziesz, Ty się zjawisz sam.
4
Chcemy do śmierci być Tobie oddani, Chcemy należeć do wiernych Twych sług, Bo nas prowadzisz do pewnej przystani, W chwałę zwycięstwa, gdzie nasz Ojciec Bóg.

OK