SPSS 368 Chodzić wciąż z Panem (Es)
Versi Version 1
1
Chodzić wciąż z Panem, jaki raj! Szczęściem mnie darzy niebios kraj; On pokój daje tylko sam: Szczęśliw, gdy z Nim ja chodzić mam.
Naucz mnie więcej z Tobą żyć, Nauczyć we wszystkim szczerym być, Naucz mnie prawdy Twoje znać, Bliźnich miłować, w wierze trwać.
2
Chodząc wciąż z Panem pokój mam, Choć wkoło czyha złuda, kłam; Chcę i w ucisku przy Nim stać, Bo On mi pokój Swój chce dać.
3
Chodzić wciąż z Panem każdy dzień; Przedsmak tu nieba spływa Zeń; W chwale Go wiecznej ujrzeć śmiem, Żyć tam na wieki będę z Nim.

OK