SPSS 37 Dzięki składam Ci, Boże (C)
A. A. Procter (1825–1864)
Versi Version 1
1
Mój Boże, dzięki składam Ci, żeś stworzył świat, Żeś wspaniałością okrył go królewskich szat, Żeś mu dał radość, piękno, blask i dziwny ład!
2
Dziękuję Ci, że z woli Twej w nas radość trwa, Że wokół cudów wielkich moc dłoń stwarza Twa, Że nawet w ciemnych głębiach lśni miłości skra.
3
Dziękuję Ci, że smutek ślesz wśród szczęścia zórz, Że ostre kolce kryją się wśród kwiecia róż, Tak, że ciągłego szczęścia blask nie niszczy dusz.
4
Dziękuję Ci za hojność Twą, za każdy dar. Ty dajesz tak, że mamy dość, lecz nie bez miar, By duszy nam nie trawił wciąż chciwości żar.
5
Dziękuję Ci, żeś ciągły nam niepokój dał, Żeś nam do dusz, żeś nam do serc tęsknotę wlał, By człowiek tylko w Tobie swój spoczynek miał!

OK