SPSS 371 Polecaj drogi swoje (C)
P. Gerhardt (zm. 1675)
Versi Version 1
1
Polecaj drogi swoje i życia swego los Opiece możnej Pana, co zły odwraca cios; Kto ziemi, chmurom, wichrom wyznaczać umie szlak, Ten i na ścieżki twoje Swej łaski ześle znak.
2
Jedynie mocą Boga zwycięski stoczysz bój I tylko z Jego woli wytryśnie szczęścia zdrój; Ni troską, ni zgryzotą nie zwalczysz przygód złych, Ze wszystkim Doń się zwracaj, On czeka modłów twych.
3
Nie bolej, duszo moja, wierz i nie lękaj się. Z boleści i utrapień sam Bóg wyzwoli cię. A gdy nadejdzie pora, jak jutrznię Swoich łask Ukaże ci w oddali radości wiecznej blask.
4
Więc nie truj się goryczą, co trawi serce twe, Co pęta twoją wolę i boleść w duszę tchnie; Wszak ty nie jesteś władcą, nie ty sprawujesz rząd. Oczekuj Wszechmocnego, łaskawy Jego sąd.

OK