SPSS 381 O, Panie, me wołanie ślę (G)
Versi Version 1
1
O, Panie, dzisiaj me wołanie Do Ciebie z zaufaniem ślę! Więc przyjmij serca me skruszenie, Na głos mych próśb skłoń ucho Swe.
2
Modlitwę moją wdzięczną, Panie, Ślę, jak kadzidło przed tron Twój; O, usłysz serca me wołanie I zbliż się do mnie, Boże mój!
3
Dziś Ciebie, Boże, błagam szczerze, Ty przebacz mi mój grzech i zło; Do Ciebie idę w świętej wierze, Że Ty mnie łaską wzmocnisz Swą.
4
O, wzmocnij mnie, mój Zbawicielu, I pomóż w prawdzie Twojej żyć; Sam prowadź mnie, Odkupicielu, I daj mi wiecznie z Tobą być!

OK